1-8 kl. mokinų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

1-8 kl. mokinų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką skaitykite čia >>>