1-8 kl. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

1-8 kl. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką skaitykite čia >>>

Vertinimo tvarkos 1 priedas skaitykite čia>>>