Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tikslas  – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Panevėžio „Vyturio“ progimnazija kiekvienais metais dalyvauja projekte „Standartizuoti testai“. Tai svarbus rodiklis 8-ų klasių mokiniams, nes šie įvertinimai yra perduodami gimnazijoms. Už šių testų vykdymą progimnazijoje atsakingos Renata Radzevičienė, Pradinio ugdymo skyriaus vedėja ir Oksana Karoblienė, Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja.  Plačiau apie Standartizuotus testus pasiskaityti Nacionalinio egzaminų centro tinklapyje:http://www.egzaminai.lt/342/

"Vyturio" progimnazijos 4 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2018 m.>>>

"Vyturio" progimnazijos 6 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2018 m.>>>

"Vyturio" progimnazijos 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2018 m.>>>

"Vyturio" progimnazijos 4 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2017 m.>>>

"Vyturio" progimnazijos 6 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2017 m.>>>

"Vyturio" progimnazijos 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2017 m.>>>

"Vyturio" progimnazijos 2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m.>>>

"Vyturio" progimnazijos 4 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m.>>>

"Vyturio" progimnazijos 6 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m.>>>

"Vyturio" progimnazijos 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m.>>>