Vaiko gerovės komisija

2018-2019 m. m. sudaryta VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė  -  Inga Navickienė, socialinė pedagogė, Pagalbos skyriaus vedėja

Pirmininko pavaduotoja  - Skirmunda Martinonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narės:

  • Renata Radzevičienė, Pradinio ugdymo skyriaus vedėja
  • Oksana Karoblienė, Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja
  • Vilanda Lapėnienė, Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja,
  • Ramūnė Doliebienė, spec. pedagogė-logopedė
  • Birutė Stapulionienė, spec. pedagogė-logopedė
  • Judita Butkevičienė, spec. pedagogė-logopedė
  • Gintarė Lengvenienė, socialinė pedagogė
  • Rasa Kuprytė, psichologė
  • Vaida Bakšienė, profesijos patarėja

sekretorė:

  • Zita Kurkauskienė

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (dokumentas)

Vaiko gerovės komisijos 2017-2018 m. m. darbo planas

Vaiko gerovės komisijos uždaviniai Skaityti cia>>>