VSP specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Vidos Verbickienės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą, veikla:

 • organizuoja ir įgyvendina visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • organizuoja pirmosios pagalbos mokymus;
 • rengia poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;
 • teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros užsiėmimus mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes. Prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdama į jų sveikatos būklę;
 • kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;
 • koordinuoja ir nustato lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotikinių medžiagų vartojimas);
 • organizuoja priemones epidemijai užkirsti;
 • teikia pirmąją pagalbą;
 • tvarko medicininius dokumentus;
 • analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams, globėjams;
 • bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis;
 • rengia mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.

 Visuomenės sveitakos priežiūros specialistė dirba 1 kabinete (I a.). Darbo grafikas:

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis

8 -16.06 val.      p.p.12.15-12.45 val.
8 -14.12 val.      p.p. 12.15-12.45 val.
8 -16.06 val.      p.p. 12.15-12.45 val.
8 -14.12  val.     p.p. 12.15-12.45 val.
8 -16.06 val.      p.p. 12.15-12.45 val.

 

VSP specialistė pataria:

Kaip atskirti gripą nuo peršalimo?>>>

Mokinių profilaktinis sveikatos patikrinimas >>>

Vaikas į mokyklą nešasi naminį maistą >>>

Apie energinių gėrimų žalą >>>

Apie padauginto kofeino žalą >>>

Elektroninės cigaretės kenkia sveikatai >>>

Atmintinė apie tuberkuliozę>>>

 Vaizdo klipą „Vaikai seka tėvų pavyzdžiu“ galite pažiūrėti čia

Vaiko saugos vadovas>>>