Specialistai:

Soc. pedagogas, spec. pedagogas, logopedas, Visuomenės sveikatos priežiūros (VSP) specialistas.