Mieli „Vyturio“ progimnazijos mokinių tėveliai, darbuotojai, mūsų bičiuliai, visi švietimui neabejingi žmonės,

kiekvienais metais džiaugiamės, kad esate aktyvūs mūsų mokyklos bendruomenės nariai, rėmėjai, kad Jums rūpi mokinių, klasės, visos mokyklos reikalai. Esame ypač dėkingi už supratingumą, geranorišką bendradarbiavimą ir nuoširdų norą padėti kurti vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę mokymosi aplinką, sudominti juos mokslu ir technologijomis. Kiekvieno Jūsų širdies sprendimas skirti pajamų mokesčio dalį (2%) - džiaugsminga dovana, kuri kiekvienais metais panaudojama mūsų mokyklos vykdomose veiklose ir lemia jų įgyvendinimo sėkmę. Maži, geri darbai gimdo didelius ir gražius pokyčius. Paraginkite tai padaryti ir savo draugus bei pažįstamus. Jūsų investicija tikrai bus pelninga Jums ir naudinga progimnazijai.

Už 2017 metus pervesta 3958,42 eurų. Mokyklos tarybos sprendimu, 2 % lėšas skirsime  vaizdo stebėjimo priemonėms mokykloje įsigyti.

Nusprendę suteikti paramą mokyklai, užpildykite nustatytos FR0512 formos (versija 03) prašymą. Mokyklos kodas 190423499. Šiais metais, norint paremti progimnaziją 2 procentų pajamų mokesčio dalimi, reikia elektroniniu būdu deklaruoti pajamas už 2017 metus (forma GMP 308). Tik deklaravus pajamas (jei yra tokia prievolė), bus vykdomas Jūsų prašymas dėl 2 procentų sumos pervedimo progimnazijai. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Prašymas pervesti 2 procentus pajamų mokesčio sumos turi būti pateiktas iki 2018 metų gegužės 1 dienos.

Paramos skyrimo tvarka už 2017 m. ir formos FR0512 pildymas >>>

Jungtis prie Elektroninio deklaravimo sistemos >>>

Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams>>>

 

Ačiū už Jūsų sąmoningumą ir atsakingumą!

Pagarbiai,

Mokyklos tarybos pirmininkė Aušra Vilimienė