Pokyčių komandos mokymai

Spalio 30-31 d. Mokyklų tobulinimo centre susirinko projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ pokyčių komandos – iš viso beveik 100 mokytojų ir mokyklų vadovų iš visos Lietuvos.
Mūsų mokyklos komanda: direktorė, pavaduotoja ugdymui Skirmunda Martinonienė, skyrių vedėjos Renata Radzevičienė ir Oksana Karoblienė, mokytojos Kristina Žvirblienė ir Daiva Vadlugienė kurs, inicijuos ir įgyvendins pokyčius mokyklos politikoje, kultūroje ir praktikoje, kad kiekvienas vaikas patirtų mokymosi sėkmę.

Mokyklų komandos kūrė plakatą-koliažą, kaip atrodys pokyčio projektą įgyvendinusi ir toliau įtraukiojo ugdymo principais gyvenanti jų mokykla 2025 metais. Pasižiūrėkite>>>
Akimirkos iš mokymų ir mokyklų atstovų atsiliepimai, kokią vertę teikia dalyvavimas projekte. Pasižiūrėkite>>>

Vienus išlydim, priimam kitus

renkuosi mokytiJau treti metai esame projekto „Renkuosi mokyti!“ dalyviai. Dvejus metus geografijos mokytojas Bronius Budrys ugdė mokinių žinias ir kompetencijas, keliavo su DofE žygeiviais, dalinosi kylančiomis problemomis ir mokėsi jas spręsti. Įgijęs patirties, išvyko į Vilnių.

Nuo rugsėjo 1-osios projektas vėl įtraukė 14 mokyklų iš visos Lietuvos ir 15 juose dirbsiančių „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ mokytojų. „Vyturio“ progimnazija laukia aštuntosios kartos „Renkuosi mokyti!“ lietuvių kalbos mokytojos Veronikos Butkevičiūtės, nusprendusios prisidėti prie kokybiško mokyklos gyvenimo kūrimo. Sutelkus visą mokyklos bendruomenę stiprinsim mokinių mokymosi motyvaciją, kursim saugią ir pozityvią emocinę mokyklos aplinką.

Birželio 13 d. mokyklos komanda vyko į šventinį renginį susipažinti su aštuntąją projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ karta.

Skaityti daugiau: Vienus išlydim, priimam kitus

Renkuosi mokyti-mokyklų kaitai

rodyklėTaip nuo 2017 m. vadinasi projektas "Renkuosi mokyti".

Eglė Pranckūnienė, projektą įgyvendinančio Mokyklų tobulinimo centro steigėja teigia:
„Susidomėjimas projektu rodo, kad Lietuvos mokyklos supranta pokyčių reikalingumą ir yra atviros jiems. Iš kitų švietimo iniciatyvų išsiskiriame tuo, kad siekiame tvarių, pamatuojamų rezultatų bei apimame elementus, kurie, tikėtina, gali labiausiai paskatinti pažangą mokykloje”. Projektas remiasi įtraukiojo ugdymo samprata ir siekia sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui patirti mokymosi sėkmę. Progimnazija dalyvavo pokyčių tyrime, kuris įrodė pasirengimą priimti ir ugdyti kiekvieną mokinį nepaisant jo individualių ypatybių. Nusistatėme esamas kliūtis ir tobulintinas sritis. Mokyklos pokyčio komanda rengs ir įgyvendins pokyčio planą. Bus vertinama mokyklos per dvejus metus padaryta pažanga.