OPKUS veikla

Panevezio vyturio progimnazija

OLWEUS programos kokybės užtikrinimo (OPKUS) 2016-2017 m.m. planas>>>

OPKUS grupės ir jų vadovai>>>

 

Kaip jaučiuosi su skirtingomis kepuraitėmis…

 

Opkus1Su mokiniais žaidėme tokią situaciją: septintokams buvo papasakotas patyčių atvejis. Po to duota individuali užduotis: užpildyti lentelę užsidėjus tris skirtingas kepuraites. Pirmoji kepuraitė- aš esu tas, kuris tyčiojasi. Antroji kepuraitė- aš esu auka. Ir trečioji kepuraitė - aš esu suaugęs žmogus, sužinojęs apie patyčias. Kai kiekvienas užsipildė lentelę, tuomet vyko darbas grupėse. Kiekviena grupelė turėjo parengti veiklos planą, kaip reikėtų padėti ( ne tik nubausti) tam, kuris tyčiojasi. Kaip turėtų elgtis auka, kai iš jos tyčiojasi, kaip jai būtų galima padėti. Taip pat sukūrė planą, kaip turėtų veikti suaugęs žmogus, kai sužino apie vykstančias patyčias. Atlikus užduotis vyko diskusija apie parengtus planus, ieškota, kurie patarimai veiksmingi, o kuriuos dar reikėtų patobulinti.

Oksana Karoblienė, Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja

 Mokymosi ir supervizijų grupių (MSG) veikla

Kol mokiniai atostogauja, mokytojai įnirtingai dirba kurdami planus kaip gerinti situaciją mokiniams. Tradiciškai, 5 kartus per mokslo metus, visi mokyklos darbuotojai susiburia į mokymosi grupes ir sprendžia įvairius saugumo klausimus.

Sausio 3d. visi darbuotojai analizavo patyčių tyrimo rezultatus. Į klausimus lapkričio mėn. pabaigoje atsakinėjo visi 3-8 klasių mokiniai. Bendrai dirbdami, išskyrėme stipriąsias puses bei sritis, kurias reikia tobulinti.

Mokyklos stiprieji veiklos aspektai (remiantis Olweus tyrimo duomenimis):

 1. Sumažėjo mokinių, kuriuos pravardžiavo, erzino.
 2. Sumažėjo apkalbų.
 3. Sumažėjo patyčių mokyklos koridoriuose, laiptinėse.
 4. Daugiau mokinių teigia, kad mokytojai ir kiti suaugę visuomet bando stabdyti patyčias.
 5. Daugiau mokinių teigia, kad klasių auklėtojai padaro daug, kad sustabdytų patyčias.
 6. Sumažėjo patyčiose dalyvaujančių berniukų skaičius.
 7. Padaugėjo mokinių, manančių, kad jų elgesys yra geras.
 8. Mažiau patyčių vyksta socialiniuose tinkluose.

Kokias įžvelgėme problemas?

 • Besityčiojantis mokinys – dažniausiai klasės draugas.
 • Dažniausiai tyčiojasi kelios mergaitės kartu.
 • Mokiniai apie patyčias nepasakoja suaugusiems, pasitiki labiau draugais.
 • Padidėjo patyčių skaičius mobiliuoju telefonu.
 • Didėja noras prisijungti prie patyčių iš bendraamžių.

Po atostogų į mokslus grįžę mokiniai, Olweus klasės valandėlių metu, analizuos klasės tyrimo rezultatus (3-8 klasės) ir priims susitarimus situacijos gerinimui, teiks pasiūlymus mokytojams, vadovams.

Socialinė pedagogė Inga Navickienė

2017-01-03