NVŠ edukacinės programos

 „Vyturio“ progimnazija buvo atrinkta dalyvauti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose. Daugiau informacijos>>>

Projekto veiklos bus vykdomos dviem etapais: 2017 m. vasario mėn.–2018 m. vasario mėn. ir 2018 m. vasario mėn.–2019 m. vasario mėn. Atsakinga Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Vilanda Lapėnienė.