Gebėjimų pažinimas

Siekdama skirti kuo didesnį dėmesį gabių ir talentingų vaikų ugdymui, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos sudaryta komisija iš 97 pateiktų paraiškų atrinko 30 šalies mokyklų. Džiaugiamės, kad sėkmė lydėjo „Vyturį“: tapome partnere Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomame projekte „Mokinių akademinių gebėjimų pažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“. Konkursui paraišką teikė Pagalbos mokiniui skyriaus vedėja Inga Navickienė.