Apie projektą

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Panevėžio „Vyturio“ progimnazija jau treti metai dalyvauja projekte „Standartizuoti testai“. Tai svarbus rodiklis 8-ų klasių mokiniams, nes šie įvertinimai yra perduodami gimnazijoms. Už šių testų vykdymą progimnazijose atsakingos Elena Adamavičienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja ir Daiva Vadlugienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja. Šįmet įvairių dalykų mūsų mokytojai vėl vyksta tobulintis, dvi mokytojos: Renata Radzevičienė ir Zina Stripeikienė pakviestos vertinimo ekspertėmis. Plačiau apie Standartizuotus testus pasiskaityti Nacionalinio egzaminų centro tinklapyje: http://www.egzaminai.lt/342/.

2013 - 2014 m. m. 4 ir 8 klasių standartizuotų testų rezultatus galite peržiūrėti  čia >>>