„Vyturio" progimnazija laimėjo šalies Mokyklų pažangos 2014 m. projektų konkursą

Panevėžio „Vyturio" progimnazijos komanda šalies Mokyklų pažangos projektų 2014 m. konkursui parengė projektą „Modelis „Mokomės kitaip" kiekvieno mokinio mokymosi pažangos augimui". Įgyvendindama projektą mokykla sieks užtikrinti pačios mokyklos sukurto Modelio „Mokomės kitaip" (toliau - Modelis) veiklų tęstinumą.

Modelis buvo sukurtas 2010 metais apibendrinus per eilę metų sukauptą mokyklos gerąją patirtį. Tais pačiais metais Modelis buvo labai gerai įvertintas ekspertų. Jo įgyvendinimui skirtas per pusės milijono litų finansavimas laimėjus Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Europos socialinio fondo agentūra organizuotą projektų konkursą projektui „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa”, 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” VP1-2.2-ŠMM-05-K įgyvendinimo priemonei „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas”.

2010-2012 metais mokykla turėjo galimybę pertvarkyti ugdymo organizavimą 5-8 klasėse. Mokyklos sukurto Modelio esmė – Kūrybinės - praktinės laboratorijos atsiradimas. Kūrybinė – praktinė laboratorijatai praktinė-kūrybinė veikla, organizuojama mokiniams kiekvieną dieną. Šios veiklos metu kiekvienas mokinys turi galimybę praktiškai pritaikyti žinias, įgytas pamokų metu.

 

Skaityti daugiau: Pažangos projektas