Laiškas tėvams

Patyčių mokykloje nemėgsta niekas,
Jei taip elgiesi, nesi tu kietas.
Turi teisę mokykla –
Būt saugi, jauki, miela...
Prieš patyčias visada!

Brangūs tėvai / globėjai,

Skaityti daugiau: Laiškas tėvams

Olweus programos standartas

Įgyvendinant Olweus programos standartą, gimnazijos bendruomenė privalo:
1. Du kartus per metus organizuoti viso personalo susirinkimus, apžvelgti ir aptarti pagrindines mokykloje jau įgyvendintas ir ateičiai numatytas patyčių prevencijos priemones.
2. Per vienerius mokslo metus organizuoti ne mažiau nei 5 MSG (mokymosi supervizijų susitikimus, kuriuose dalyvauja visi gimnazijoje dirbantys mokyojai bei personalo darbuotojai) susirinkimus.
3. Naujiems darbuotojams organizuoti mažiausiai vienos dienos trukmės įvadinius OPPP mokymo kursus
4. Mokinių apklausą Olweus klausimynu vykdyti kartą per mokslo metus.
5. Budėjimo per pertraukas planą peržiūrėti, kritiškai įvertinti ir, esant reikalui, koreguoti bent vieną kartą per mokslo metus.

Skaityti daugiau: Olweus programos standartas