Mokytojai

Mokytojai 2018

Pagrindinė darbovietė

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Mokomieji dalykai

Pareigos

1.

Adamavičienė
Elena

Aukštasis
universitetinis

Pradinio ugdymo pedagogika ir metodika

Pradinės klasės

Mokytoja

2.

Apšegienė
Gražina

Aukštasis
universitetinis

Pradinio ugdymo pedagogika ir metodika

Pradinės klasės

Mokytoja

3.

Budnikas  Julius

Aukštasis
universitetinis

Inžinierius-technologas, pedagogas

Technologijos

Mokytojas, klasės vadovas

4.

Budnikienė
Raimonda

Aukštasis
universitetinis

Lietuvių kalba

Informaciniai
gebėjimai

Bibliotekos
vedėja,
mokytoja

5.

Mockūnas Egidijus

Aukštasis
universitetinis

Geografija

Geografija

Mokytojas

6.

Butkevičienė Judita

Aukštasis universitetinis

Spec. pedagogė, logopedė

 

Spec. pedagogė, logopedė

7.

Čingienė Vita

Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja

Pradinės klasės

Mokytoja

8.

Dziuričienė
Vitalija

Aukštasis
universitetinis

Lietuvių kalba ir literatūra
Edukologija

 

Mokyklos
direktorė

9.

Doliebienė Ramūnė

Aukštasis universitetinis

Spec. pedagogė, logopedė, judesio korektorė

 

Spec. pedagogė, logopedė

10.

Andriukaitienė
Asta

Aukštasis
universitetinis

Pradinio ugdymo pedagogika,
Anglų kalbos filologija

Anglų kalba

Mokytoja

11.

Malinauskienė Aliona

Aukštasis
universitetinis

Religijų mokslai

Katalikų tikyba

Mokytoja

12.

Jėčiuvienė
Vitalija

Aukštasis
universitetinis

Anglų kalba

Anglų kalba

Mokytoja

13.

Jurgaitienė Dalė

Aukštasis
universitetinis

Pradinio ugdymo
pedagogika ir metodika

Pradinės klasės

Mokytoja

14.

Karoblienė
Oksana

Aukštasis
universitetinis

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba
ir literatūra

Mokytoja
Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja

15. Kamsiukienė Danguolė Aukštasis universitetinis Pradinio mokymo pedagogika ir metodika Pradinės klasės PMDG auklėtoja
16. Karvelienė Kristina Aukštasis universitetinis Anglų kalba Anglų kalba Mokytoja, klasės vadovė
17. Kazlauskienė Ingrida Aukštasis universitetinis Pradinis ugdymas Pradinės klasės Mokytoja
18. Kazlauskienė Zita Aukštasis universitetinis Lietuvių k. ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja
19. Čereškevičienė Liusė Aukštasis
universitetinis
 matematika, ekonomika  Matematika Mokytoja
20. Bakšienė Vaida Aukštasis universitetinis Istorija  Istorija

Mokytoja

21.

Kučinskienė Lina

Aukštasis
universitetinis

Dailė ir technologijos,
Informatika

Dailė, technologijos
Informacinės technologijos

Mokytoja

22.

Kuprytė Rasa

Aukštasis universitetinis

Psichologija

 

Psichologė

23.

Luomanienė
Edita

Aukštasis
universitetinis

Pradinio ugdymo
pedagogika ir metodika

Pradinės klasės

Mokytoja,
pradinių klasių metodinės grupės vadovė

24.

Lūžienė Zita

Aukštasis
universitetinis

Muzika Muzika

Mokytoja, klasės vadovė

25.

Lapėnienė Vilanda

Aukštasis universitetinis

Muzika Muzika

Mokytoja

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja

26.

Skvereckienė Gitana Aukštasis universitetinis Rusų ir lietuvių kalbų filologija Lietuvių kalba Mokytoja

27.

Marozienė
Jūratė

Aukštasis
universitetinis

Pradinio ugdymo
pedagogika, anglų kalba
Anglų kalba

Mokytoja, klasės vadovė

28.

Masilionis Ramūnas

Aukštasis
universitetinis

Fizika, matematika Fizika ir matematika

 Mokytojas, klasės vadovas

29.

Martinonienė
Skirmunda
Aukštasis universitetinis Rusų kalba ir literatūra,vokiečių kalba ir literatūra
Edukologija
Rusų kalba ir literatūra Dir. pavaduotoja ugdymui,
Mokytoja

30.

Mataitienė
Ramunė

Aukštasis
universitetinis

Technologijos, dailė

 Technologijos 
ir dailė

Mokytoja

31.

Mažutienė Violeta

Aukštasis universitetinis

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinės klasės

Mokytoja

32.

Mažutis Jonas

Aukštasis
universitetinis

Kūno kultūra

 Kūno kultūra

Mokytojas

33.

 Lengvenienė Gintarė Aukštasis unuversitetinis  Socialinė pedagogė   Socialinė pedagogė

34.

Giniotienė Laimutė Aukštasis universitetinis Pradinio ugdymo pedagogika Pradinės klasės Mokytoja

35.

 Inkratienė Rita

 Aukštasis universitetinis

 Istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja    Mokytoja padėjėja

36.

Stapulionienė Birutė

Aukštasis
universitetinis

Spec. pedagogė, logopedė   Spec. pedagogė, logopedė

37.

Navickienė Inga Aukštasis
universitetinis
Socialinė pedagogė, švietimo vadyba   Pagalbos skyriaus vedėja,
socialinė pedagogė

38.

Pečiulienė Vaida

Aukštasis universitetinis

Pradinio ugdymo pedagogika ir metodika Pradinės klasės Mokytoja

39.

 Petraitienė Sonata  Aukštasis universitetinis  Biologija ir chemija  Biologija, gamta ir žmogus, chemija  Mokytoja, klasės vadovė

40.

Petraitis Gintaras

Aukštasis universitetinis

 Choreografas, šokio edukologija

 Choreografija

Mokytojas, meninio ugdymo vadovas

41.

Piščikas Šarūnas Aukštasis universitetinis Kūno kultūra, etika

Kūno kultūra,

etika, žmogaus sauga

Mokytojas,
klasės vadovas

42.

Plėtienė Lina

Aukštasis universitetinis

Filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja

Lietuvių kalba

Mokytoja,
klasės vadovė

43. Narušis Paulius Aukštasis universitetinis Filosofija Etika

Mokytojas

44. Radzevičienė Renata Aukštasis universitetinis Pradinio ugdymo pedagogika Pradinės klasės

Mokytoja

Pradinio ugdymo skyriaus vedėja

45.

Rimutienė Dalia

Aukštesnysis

Chorinis dirigavimas

 

Mokytoja padėjėja

46.

Sabaliauskienė Vida

Aukštasis universitetinis

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinės klasės

Mokytoja

47.

Survilaitė Jūratė

Aukštasis universitetinis

Rusų kalba, anglų kalba

Anglų kalba

Mokytoja, klasės vadovė

48.

Šniuikienė Daiva

Aukštasis universitetinis

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinės klasės

Mokytoja

49.

Taurozienė Rima

Aukštasis universitetinis

Matematika, edukologija

Matematika

Mokytoja, klasės vadovė, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės vadovė

50.

Tindžiulienė Daiva

Aukštasis universitetinis

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinės klasės

Mokytoja

51.

 Tubienė Janina  Aukštasis universitetinis  Pradinio ugdymo pedagogika ir metodika  Pradinės klasės  Mokytoja

52.

Vertelkienė Irena Aukštasis universitetinis Lietuvių k. ir literatūra Lietuvių kalba Mokytoja, klasės vadovė

53.

Vadlugienė Daiva

Aukštasis universitetinis

Istorija

Istorija

Mokytoja, klasės vadovė, humanitarinių mokslų metodinės grupės vadovė

54.

Viduolienė Margarita

Aukštasis universitetinis

Rusų kalba ir literatūra

Rusų kalba

Mokytoja, klasės vadovė

55.

Vilimienė Aušra

Aukštasis universitetinis

Anglų kalbos filologija, pedagogika

Anglų kalba

Mokytoja, klasės vadovė,
užsienio kalbų metodinės grupės vadovė

56.

Žiaugrienė Jūratė

Aukštasis universitetinis

Pradinio ugdymo pedagogika ir metodika Pradinės klasės

Mokytoja

57. Česnelienė Miglė

Aukštasis universitetinis

Pradinio ugdymo pedagogika Pradinės klasės Mokytoja

58.

Žvirblienė Kristina

Aukštasis universitetinis

Pradinio ugdymo pedagogika ir metodika Pradinės klasės

Mokytoja

 

Nepagrindinė darbovietė

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Mokomieji dalykai

Pareigos

1.

Malčiauskienė Asta

Aukštasis universitetinis

Matematika

Matematika

Mokytoja

2. Grigaliūnienė Diana Aukštasis universitetinis

Pradinio ugdymo pedagogika,
Informatika

Informacinės
technologijos
Mokytoja
8. Gelžinienė Jūratė Aukštasis universitetinis Matematika Matematika Mokytoja
11. Monkevičienė Indrė Aukštasis universitetinis Geografija Geografija

Mokytoja

12. Skikienė Jolanta Aukštasis universitetinis Vokiečių kalba Vokiečių kalba

Mokytoja